تصمیم شورای پول‌ و اعتبار برای غیرمجازها

اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود گزارش بانک مرکزی در مورد فعالیت‌های مربوط به واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز سه‌گانه و همچنین گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران فرشتگان را مورد بررسی قرار دادند.