ستاد تنظیم بازار قیمت جدید روغن را هفته آینده اعلام می‌کند

شعاع اثر افزایش نرخ برای روغنی‌ها
شعاع اثر افزایش نرخ برای روغنی‌ها

به گفته دبیر انجمن روغن نباتی ایران سازمان حمایت امروز بررسی قیمت روغن را نهایی کرد و در صورت تایید ستاد تنظیم بازار، نرخ این محصول از هفته آینده برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد. البته درخواست افزایش قیمت روغن‌نباتی در حالی ممکن است مورد تایید نهاد متولی قرار گیرد که معلوم نیست بازار آیا با توجه سطح تقاضا و میزان نقدینگی موجود، کشش دارد؟ با این وصف در صورت افزایش قیمت با توجه به رقابتی‌شدن شرایط، احتمال تغییر وضعیت نیز ممکن است.

اعلام نرخ در هفته آینده 

پس از اینکه درخواست انجمن روغن نباتی با عنوان افزایش قیمت روغن به سازمان حمایت ارسال شد و زمان طولانی برای این خواسته روغنی‌ها در سیاست‌گذار نرخ این ماده سپری شد. حال داریوش محمودی؛ دبیرانجمن روغن نباتی ایران در گفت‌وگو با «تسنیم» اعلام کرد: سازمان حمایت امروز بررسی‌های خود درباره قیمت روغن را نهایی کرده و با آماده کردن آن را به سازمان تنظیم بازار ارسال کرد تا هفته آینده قیمت جدید روغن با تایید ستاد تنظیم بازار اعلام و اعمال شود.

سناریوی افزایش قیمت روغن از آنجا نشات گرفت که بعد از مشکلات تعرفه‌ای روغنی‌ها و با توجه به هزینه‌های متحمل شده و تعرفه‌های سنگین پیش‌بینی شده، این گروه به دنبال جبران مافات از طريق افزايش نرخ سنگين شدند.

انتظار از حاشیه سود

نهاد فعال تولیدکننده روغن نباتی در ایران انتظار دارد در تعیین قیمت روغن که به زودی اعلام می‌شود، حاشیه سودی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود. این در حالی است که نرخ تورم، حقوق و دستمزدها و فاکتورهای لازم در تعیین قیمت مصرف‌کننده روغن تاثیرگذار است که سازمان حمایت نیز بر این اساس نرخ پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار می‌برد.

سناریوهای افزایش قیمت

البته درخواست افزایش قیمت روغن‌نباتی در حالی ممکن است مورد تایید نهاد متولی قرار گیرد که معلوم نیست بازار با توجه سطح تقاضا و میزان نقدینگی موجود، کشش دارد؟ سناریوی که محتمل‌ به نظر می‌رسد این است که در صورت افزایش قیمت با توجه به رقابتی‌شدن شرایط، احتمال تغییر وضعیت ممکن است، اما تولیدکننده با تخفیف‌ در قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود. اگر دامنه تخفیف‌ با سطح افزایش قیمت‌ برابر باشد آنوقت آیا صرف موافقت می‌تواند شرایط را عوض کند؟

هزینه تولید روغن

اطلاعات پیشین از فعالان روغنی نمایانگر این است که هزینه‌های تولید روغن در کشور افزایش یافته و از این منظر آن‌ها به دنبال جبران افزایش هزینه‌هایشان هستند. در این میان تعرفه واردات انواع روغن نیز افزایش یافته است؛ به طوریکه تعرفه واردات روغن پالم از 10 درصد به 40 درصد رسید که این موضوع روی قیمت تمام شده روغن برای مصرف‌کننده تاثیرگذار است.

افزایش تعرفه

در سال گذشته افزایش تعرفه واردات روغن پالم بر سودآوری شرکت‌های روغنی فشار وارد کرد. عمده ماده اولیه تولید روغن خوراکی در کشور شامل روغن سویا، پالم و در مقادیر کمتر روغن آفتاب‌گردان است که از طریق واردات تامین می‌شود. احتمال افزایش فشار بر شرکت‌های روغنی در خصوص واردات روغن خام و تلاش برای استفاده از پتانسیل‌های کشت داخلی دانه‌های روغنی و ظرفیت خالی کارخانه‌های روغن‌کشی می‌تواند فشاری بر سودآوری این شرکت‌ها باشد.

پیشنهاد انجمن

البته انجمن روغن نباتی ایران به دولت پیشنهاد داده با اصلاح تعرفه واردات روغن خام می‌تواند خدمت بیشتری به مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته باشد تا این محصول با قیمت کمتری به دست مردم برسد. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در موضوع دانه‌های روغنی بخشی از هزینه‌ها را جبران کرد (براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تولیدکنندگان و واردکنندگان روغن در صورتی که دانه‌های داخلی از کشاورزان خریداری شود تعرفه واردات روغن کاهش می‌یابد).

پرسش روغنی‌ها

در همین حال انجمن روغن نباتی در پاسخ به اینکه چرا صنایع روغن نباتی در سال جاری روغن پالم نیز بیشتر از سقف مورد نظر وزارت بهداشت وارد کرده‌اند؟ اعلام کرده است: سقف 30 درصد واردات روغن پالم رعایت شده و تخطی در این خصوص صورت نگرفته است (یک و نیم میلیون تن روغن در کشور مصرف می‌شود که باید حداکثر 30 درصد آن روغن پالم باشد).

ایران کمتر از یک درصد روغن پالم در دنیا را مصرف می‌کند اما دلیل حاشیه‌های پیش آمده در خصوص روغن پالم استفاده آن در صنعت لبنیات بود که این محصول را به جای چربی طبیعی شیر استفاده کردند. مصرف هر محصولی از جمله پالم در صورتی که به جا و به اندازه باشد مشکلی برای مصرف‌کننده نخواهد داشت.

در همین رابطه بخوانید: «غبشهر» روی ریل پیش‌بینی سود

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,508.89 2.05 0.06

نمادهای زیر مجموعه

خوراک‌ دام‌ پارس‌ (غدام) دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) تولیدی‌مهرام‌ (غمهرا) ح . لبنیات‌ پاک‌ (غپاکح) توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ (وبشهر) ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشانح) بهنوش‌ ایران‌ (غبهنوش) پارس‌ مینو (غپینو) لبنیات‌ پاک‌ (غپاک2) ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفاح) شهد ایران‌ (غشهد) گلوکوزان‌ (غگل) لبنیات‌کالبر (غالبر) سالمین‌ (غسالم) ح . گلوکوزان‌ (غگلح) بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی) شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ (وبشهر2) لبنیات‌ پاک‌ (غپاک) کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) ح . شهد ایران‌ (غشهدح) ح . بهنوش‌ ایران‌ (غبهنوشح) صنعتی‌ بهشهر (غبشهر2) صنعتی‌ بهشهر (غبشهر) مارگارین‌ (غمارگ2) شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان2) کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین (غچین) نوش‌ مازندران‌ (غنوش) ح . مارگارین‌ (غمارگح) کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر2) ح . لبنیات‌ پاک‌ (غپاکح2) مارگارین‌ (غمارگ) ح . لبنیات‌کالبر (غالبرح) پارس‌ مینو (غپینو2) پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر) لبنیات‌کالبر (غالبر2) شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ (وبشهرح) دشت‌ مرغاب‌ (غدشت4) ح . لبنیات‌کالبر (غالبرح2) بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی2) پاکدیس (غدیس) شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو2) پاکدیس (غدیس4) شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) پاکدیس (غدیس2) شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا2) ذرت تحویل 9510 انباربهاردانه (ذرت9510-14) ذرت دانه تحویل9510نگین دانه (ذرت9510-03) ذرت دانه ای تحویل9510انبارصفری (ذرت9510-05) ذرت دانه تحویل9510انبارزالوآب (ذرت9510-10) ذرت تحویل 9510 دانه بذراهورا (ذرت9510-07) ذرت دانه تحویل9510سیروان غرب (ذرت9510-04) ذرت دانه ای تحویل9510زرین دانه (ذرت9510-02) ذرت دانه تحویل9510انبارخورشیدی (ذرت9510-01) ذرت تحویل 9510 اصلاح بذربیستون (ذرت9510-18) ذرت تحویل9510غرب دانه بیتا (ذرت9510-15) ذرت دانه تحویل9510انبار بهرامی (ذرت9510-13) ذرت تحویل 9510 دانیال بیستون (ذرت9510-08) شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا2) شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) صنعتی بهپاک (بهپاک) اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) صنعتی مینو (غصینو) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) کیوان (غیوان) شوکو پارس (غشوکو) گز سکه (گزسکه 2) گز سکه (گزسکه ) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب4) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب2) صنعتی بهپاک (بهپاک) زعفران نگین زرین9702 (زعف9702-05) زعفران رشته ممتاز9702مشرق زمین (زعف9702-03) زعفران دسته زرین9702 (زعف9702-07) ذرت 9611 انبار شهیدبهشتی بی سی (ذرت9611-58) زعفران تحویل 9611 اتحادیه رضوی (زعف9611-01) زعفران رشته درج1 9702مشرق زمین (زعف9702-04) زعفران 9611ت.روستایی خراسان رض (زعف9611-02 ) جودامی 9606انبارکشت وصنعت مغان (جو9606-09) جو دامی9606انبار سعیدآباد (جو9606-03) زعفران پوشال معمولی زرین9702 (زعف9702-06) جو دامی9606 انبارشماره 2 سنندج (جو9606-16) ذرت 9611 انبار شهید بهشتی دیلم (ذرت9611-59) جو9606ت.روستائی بوئین زهرا (جو9606-11) ذرت دانه ای تحویل9611انبارصفری (ذرت9611-60) جو دامی9606 انبار شهید بابائی (جو9606-05) جو9606 انبارتعاونی روستایی نصر (جو9606-12) جو دامی 9606 انبار امین آباد (جو9606-01) جو دامی9606 انبارمهراسلامشهر (جو9606-02) ذرت دانه 9611 انبارسیروان غرب (ذرت9611-62) ذرت دانه 9611 انبارخورشیدی (ذرت9611-63) ذرت دانه 9611 انبارزرین دانه (ذرت9611-61) ذرت دانه 9611 انبارکامیارغرب (ذرت9611-64) ذرت دانه9611انباربهرامی (ذرت9611-70) ذرت دانه9611انبارنوردانه تیران (ذرت9611-68) ذرت دانه9611انباربذربیستون (ذرت9611-73) ذرت دانه9611انبارکلانتری (ذرت9611-72) ذرت دانه 9611 انباربهاردانه (ذرت9611-65) ذرت دانه9611انبارتعاونی مهریک (ذرت9611-67) ذرت دانه9611انبارنگین دایار (ذرت9611-69) ذرت دانه9611انبارعبدلی (ذرت9611-71) ذرت دانه9611 انبارقره دانه غرب (ذرت9611-66) پسته فندقی32-30درجه1طلاسبز9612 (پست9612-02) پسته فندقی30-28درجه1طلاسبز9612 (پست9612-01) ذرت دانه9612انبارعقیلی(ن) (ذرت9612ن50) ذرت دانه9612انبار تعاونی426(ن) (ذرت9612ن92) ذرت دانه9612انبارداراب(ن) (ذرت9612ن46) ذرت دانه9612انبارسبیلی(ن) (ذرت9612ن09) ذرت دانه9612 انباردان طلا(ن) (ذرت9612ن37) ذرت دانه9611انبارالیاسی(ن) (ذرت9611ن87) ذرت دانه9612 انبارخ آبسالان(ن) (ذرت9612ن31) ذرت دانه9611انبارلبوحسینی(ن) (ذرت9611ن86) ذرت دانه9612انبارصفی آباد(ن) (ذرت9612ن13) ذرت دانه9612 انبار شوش(ن) (ذرت9612ن98) ذرت دانه9612انبارآبگرمک(ن) (ذرت9612ن26) ذرت دانه9612 انبارقائدی(ن) (ذرت9612ن38) ذرت دانه9612انباروحدت(ن) (ذرت9612ن48) پسته فندقی34-32سبزدانه9612(پ) (پست9612پ06) ذرت دانه9612 انبارخوب(ن) (ذرت9612ن53) ذرت دانه9612 انبارمحمدی(ن) (ذرت9612ن45) ذرت دانه9612انبارنگین غرب(ن) (ذرت9612ن22) پسته فندقی32-30سبزدانه9612(پ) (پست9612پ05) ذرت دانه9612 انبارزردانه(ن) (ذرت9612ن36) ذرت دانه9612انباربنوت(ن) (ذرت9612ن11) ذرت دانه9611انبارسیفی(ن) (ذرت9611ن80) ذرت دانه9612انباردانه طلایی(ن) (ذرت9612ن06) ذرت دانه9611انبارمحمدی فرد(ن) (ذرت9611ن79) ذرت دانه9612انباررجائی(ن) (ذرت9612ن49) ذرت دانه9612انبارغرب کرخه(ن) (ذرت9612ن52) زعفران پوشالمعمولی زرین9702(ن) (زعف9702ن06) ذرت دانه9612انبارطلایی ذهاب(ن) (ذرت9612ن96) زعفران نگین زرین9702(ن) (زعف9702ن05) ذرت دانه9612انباراتحاد(ن) (ذرت9612ن51) ذرت دانه9612انبارشاداب(ن) (ذرت9612ن01) ذرت دانه 9612 انبار امیری(ن) (ذرت9612ن93) ذرت دانه9611انبارشفیعی(ن) (ذرت9611ن84) ذرت دانه 9612 انبار شجاع(ن) (ذرت9612ن91) ذرت دانه9611انبارباباخانی(ن) (ذرت9611ن83) ذرت دانه 9612 انبار پیلتن(ن) (ذرت9612ن90) ذرت دانه9611انباریاورمرادی(ن) (ذرت9611ن82) ذرت دانه9612 انباربیگی(ن) (ذرت9612ن39) ذرت دانه9611انباررعیت پیشه(ن) (ذرت9612ن89) ذرت دانه9612انباردیلم(ن) (ذرت9612ن14) ذرت دانه9611انبارشهیدبابایی(ن) (ذرت9612ن88) ذرت دانه9611انبارکامیاران (ذرت9611-75) ذرت دانه9612 انبارحبیبی نسب(ن) (ذرت9612ن42) ذرت دانه9612 انبار کریمی(ن) (ذرت9612ن95) ذرت دانه 9612 انبار حیدری(ن) (ذرت9612ن94) ذرت دانه9611انباردانیال بیستون (ذرت9611-77) ذرت دانه9611انباربراتی(ن) (ذرت9611ن85) پسته فندقی34-32طلاسبززرند9612 (پست9612-03) ذرت دانه9611انبارزالوآب (ذرت9611-76) ذرت دانه9611انبارگنجی (ذرت9611-78) پسته فندقی30-28سبزدانه9612(پ) (پست9612پ04) ذرت دانه9612انبارسرخه دانه(ن) (ذرت9612ن10) ذرت دانه9612 انبارکبک آباد(ن) (ذرت9612ن34) زعفران پوشالمرغوب زرین 9702(ن) (زعف9702ن04) ذرت دانه9612انبارتعاونی فسا(ن) (ذرت9612ن40) ذرت دانه9611انبارغرب بیتا (ذرت9611-74) ذرت دانه9612 انبارح آبسالان(ن) (ذرت9612ن32) ذرت دانه9611انبارمرادی(ن) (ذرت9611ن81) ذرت دانه9612 انبار دهقانان(ن) (ذرت9612ن97) گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک2)