رفع مشکل تولید نفت میدان شراره لیبی

شرکت ملی نفت لیبی از بازگشت میدان نفتی شراره به مدار تولید خبر داد.

براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی این نهاد پس از آنکه در روز گذشته به تبع حمله گروهی مسلح به واحد کنترل میدان نفتی شراره در شهر زاویه تولید نفت این میدان نتفی متوقف شده بود، با رفع این مشکل تولید به حالت عادی بازگشته است.

میدان نفتی شراره با تولید 270 هزار بشکه در روز به عنوان بزرگترین میدان نفتی لیبی شناخت می شود.

 

ارزش تغییر درصد
68.77 0.05 0.07

قیمت‌ها

نفت سبک 68.77 0.05 (0.07%)
نفت برنت 74.02 0.04 (0.05%)