با انتشار گزارش ناامیدکننده تجارت خارجی روی داد

افزایش نگرانی پیرامون روند رشد اقتصاد چین
افزایش نگرانی پیرامون روند رشد اقتصاد چین

صبح امروز آمار تجارت خارجی چین در ماه جولای منتشر شد و آرام شدن نرخ رشد صادرات و واردات این کشور نگرانی‌هایی را در زمینه روند گسترش دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرد.

براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت چین، رشد صادرات این کشور در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 7/2 درصد رسیده که این رقم ضعیف‌ترین نرخ رشد ثبت شده از ماه فوریه تاکنون به حساب می‌آید.

همچنین سطح واردات چین در ماه گذشته میلادی نرخ رشد سالانه‌ای برابر با 11 درصد را تجربه کرده است. بدین ترتیب ضعیف‌ترین نرخ رشد ا دسامبر سال 2016 تاکنون رقم خورده است.

در این میان میزان تراز تجاری چین در ماه جوای با مازادی برابر با 46/74 میلیون تن روبرو شده که بالاترین سطح مازاد تجاری از ابتدای به حساب می آید.

بسیاری از تحلیلگران با در نظر گرفتن نتایج این گزارش بر این گمانند که آرام‌تر شدن نرخ رشد واردات چین نشانی از فروکش کردن روند تقاضای داخلی این کشور است امری که نگرانی‌های جدی را در زمینه حفط نرخ رشد اقتصادی این کشور می‌تواند به همراه داشته باشد.