تزریق ۲۴۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه به بانک‌ها

قائم مقام سیاست‌گذار پولی از افزایش سرمایه بانک‌ها به میزان ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.