اعزام هیات بانکی ایران به چین

هیاتی از بانک مرکزی ایران به منظور رایزنی با مقام‌های بانکی چین عازم پکن می‌شود.