میزان ضریب نفوذ بیمه

رئیس بیمه مرکزی در نشست خبری امروز خود از عبور ضریب نفوذ بیمه از عدد 2.2 درصد خبر داده و البته نشانه‌ها حاکی از ادامه روند حرکتی افزایش آن دارد. در سه ماهه اول امسال رشد ١٨ درصدی حق بیمه ثبت شد.