عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (شستا0031)
به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 در نماد معاملاتي اوراق اجاره تامين اجتماعي (شستا0031) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر