عرضه عمده سهام غيرمديريتي شرکت پشم بافي توس (نتوس4)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1592/خ/98 مورخ 1398/09/10 اين شرکت، تعداد 370,000 سهم معادل 1/25 درصد (يک مميز بيست و پنج صدم درصد) سهام غير مديريتي شرکت پشم بافي توس (سهامي عام) در نماد معاملاتي (نتوس4) با قيمت پايه کل 16،650،000،000 ريال، روز دوشنبه مورخ 1398/09/18 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شرکت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر