عرضه اوليه اسناد خزانه اسلامي در نماد (اخزا8121) در بازار فرابورس ايران
به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1596/الف/98 مورخ 1398/09/11 اين شركت، امروز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 اوراق با نام اسناد خزانه اسلامي (اخزا8121) با تاريخ سررسيد 1400/11/11 در نماد معاملاتي (اخزا8121)، براي اولين بار از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران عرضه مي‌گردد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) تعداد کل اوراق سپرده شده و قابل معامله تا تاريخ انتشار اطلاعيه مذکور 40,000,000 ورقه مي‌باشد. 2) تاريخ سررسيد اوراق مذکور 1400/11/11 مي‌باشد. 3) نحوه تسويه و پاياپاي معاملات T+1 مي باشد. 4) هيچگونه محدوديتي در خصوص تعداد اوراق قابل خريداري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد. 5) محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 25،000 ورقه مي‌باشد. 6) مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي (هر ورقه 1،000،000 ريال) در سررسيد نهايي (تاريخ 1400/11/11) توسط خزانه داري کل کشور تأمين شده و از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اورا بهادارو تسويه وجوه به حساب آخرين دارندگان اسناد خزانه اسلامي واريز خواهد شد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر