پايان مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام در نماد (تليسهح1)
به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت دامداري تليسه نمونه (تليسهح1) در تاريخ 1398/09/14، نماد معاملاتي مذكور (تليسهح1) در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 متوقف مي‌شود. خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد، مي بايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 1390/05/18 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 11010040 موضوع نامه شماره 121/150481 مورخ 30/05/1390 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر