توقف نماد معاملاتي (سنوين1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/09/16 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/09/12 متوقف شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر