آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (كگل) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت معدني و صنعتي گل گهر(كگل) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399 از امروز سه شنبه مورخ 12/09/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: كگل نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضگل2025-اختيارخ كگل-5000-24/02/1399 ضگل2026-اختيارخ كگل-5500-24/02/1399 ضگل2027-اختيارخ كگل-6000-24/02/1399 ضگل2028-اختيارخ كگل-6500-24/02/1399 ضگل2029-اختيارخ كگل-7000-24/02/1399 ضگل2030-اختيارخ كگل-7500-24/02/1399 ضگل2031-اختيارخ كگل-8000-24/02/1399 ضگل2032-اختيارخ كگل-8500-24/02/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طگل2025-اختيارف كگل-5000-24/02/1399 طگل2026-اختيارف كگل-5500-24/02/1399 طگل2027-اختيارفگل-6000-24/02/1399 طگل2028-اختيارف كگل-6500-24/02/1399 طگل2029-اختيارف كگل-7000-24/02/1399 طگل2030-اختيارف كگل-7500-24/02/1399 طگل2031-اختيارف كگل-8000-24/02/1399 طگل2032-اختيارف كگل-8500-24/02/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 12/09/1398 لغايت 24/02/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوعسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مدي

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر