پايان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتي (تسه96091)
به اطلاع مي‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/09/15 در نماد معاملاتي (تسه96091) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) در تاريخ 1398/09/15 به اتمام مي‌رسد. لذا، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 متوقف مي‌شود. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتباراوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/09/15 در نماد معاملاتي (تسه96091) جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 1398/10/15 مي‌باشد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر