توقف نماد (دكوثر1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت داروسازي‌ كوثر (دكوثر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر