توقف نماد معاملاتي(قثابت)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان(قثابت)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر