بازگشايي نماد معاملاتي (خريخت)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنايع ريخته گري ايران(خريخت)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر