توقف نماد معاملاتي (ثتوسا1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/09/11 متوقف مي شود. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر