سررسيد نهايي و توقف نماد معاملاتي (كرمان981)
به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق مرابحه شركت كرمان موتور (كرمان981)، به منظور پرداخت اصل مبلغ اوراق و پرداخت آخرين سود سه ماهه اوراق در تاريخ 1398/09/12 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/09/11 متوقف مي شود. يادآور مي گردد، سود سه ماهه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد سود سه ماهه تعلق مي گيرد. همچنين اصل مبلغ اوراق نيز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد نهايي اوراق تعلق مي گيرد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر