توقف نماد (دتماد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر