عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (كرمان981)
به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز يكشنبه مورخ 1398/09/10 نماد معاملاتي اوراق مرابحه كرمان موتور (كرمان981) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر