توقف نمادهاي معاملاتي (سپاها)،(شيران)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سيمان سپاهان(سپاها) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بمنظور تصويب صورت هاي مالي و سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران(شيران)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده بمنظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر