بازگشايي نماد معاملاتي(وپترو)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي(وپترو)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب ، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر