آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (فملي) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت ملي صنايع مس ايران (فملي) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399 از امروز يكشنبه مورخ 10/09/1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: فملي نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضملي2031-اختيارخ فملي-4200-21/02/1399 ضملي2032-اختيارخ فملي-4400-21/02/1399 ضملي2033-اختيارخ فملي-4600-21/02/1399 ضملي2034-اختيارخ فملي-4800-21/02/1399 ضملي2035-اختيارخ فملي-5000-21/02/1399 ضملي2036-اختيارخ فملي-5500-21/02/1399 ضملي2037-اختيارخ فملي-6000-21/02/1399 ضملي2038-اختيارخ فملي-6500-21/02/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طملي2031-اختيارف فملي-4200-21/02/1399 طملي2032-اختيارف فملي-4400-1/02/1399 طملي2033-اختيارف فملي-4600-21/02/1399 طملي2034-اختيارف فملي-4800-21/02/1399 طملي2035-اختيارف فملي-5000-21/02/1399 طملي2036-اختيارف فملي-5500-21/02/1399 طملي2037-اختيارف فملي-6000-21/02/1399 طملي2038-اختيارف فملي-6500-21/02/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 10/09/1398 لغايت 21/02/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر