عرضه اوليه اسناد خرانه اسلامي در نماد (اخزا8041) و تعيين كارگزار ناظر
به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1588/الف/98 مورخ 1398/09/09اين شركت، روز دوشنبه مورخ 1398/09/11اوراق اسناد خزانه اسلامي با تاريخ سررسيد 1400/04/21، براي اولين بار پس از پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران در نماد (اخزا8041) عرضه مي گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد (ذاخزا804)، دراسرع وقت اقدام فرمائيد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر