توقف نماد (دشيمي1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر