توقف نماد معاملاتي(وصنعت)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت(وصنعت)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر