ادامه ثبت نمادهاي معاملاتي(انرژي11)(انرژي21)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نمادهاي معاملاتي نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي11) و فعالان بورس انرژي (انرژي21) پس از بررسي هاي صورت گرفته از امروز يكشنبه مورخ 19/08/1398 پس از تماس با ناظر بازار امكان پذير مي باشد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر