بازگشايي نماد معاملاتي (انر‍‍ژي31)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس انرژي (انر‍‍ژي31) پس از بررسي هاي صورت گرفته ، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 19/08/1398 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر