بازگشايي نماد معاملاتي (فنوال)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم(فنوال)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر