عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (غگز1)
به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 1398/08/18 نماد معاملاتي گز سكه (غگز1) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر