توقف نماد معاملاتي(ركيش)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت كارت اعتباري ايران كيش(ركيش)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر