پذيره نويسي اوراق منفعت دولت واجد شرايط خاص
به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1565/ن/98 مورخ 1398/08/13 اين شركت، اوراق منفعت دولت – واجد شرايط خاص در نمادهاي معاملاتي (افاد511) و نمونيك S51Q1 با تعداد 10،000،000 ورقه، (افاد521) و نمونيك S52Q1 با تعداد 10،000،000 ورقه، (افاد531) و نمونيك S53Q1 با تعداد 10،000،000 ورقه، (افاد541) و نمونيك S54Q1 با تعداد 10،000،000 ورقه و (افاد551) و نمونيك S55Q1 با تعداد 9،921،000 ورقه به منظور تأمين مالي دولت با قيمت اسمي هر ورقه 1،000،000 ريال، امروز شنبه مورخ 1398/08/18 پذيره‌‌نويسي مي شود. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) پذيره‌‌نويسي به روش حراج صورت مي‌گيرد. 2) متعهد پذيره نويسي در نماد معاملاتي (افاد511) شركت تامين سرمايه كاردان، (افاد521) شركت تامين سرمايه سپهر، (افاد531) گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما، (افاد541) شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان و (افاد551) نيز جمعي از نهادهاي پولي و مالي مي باشند. 3) محدوديت حجمي خري براي هر سفارش (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 200،000 ورقه مي‌باشد. 4) حداقل حجم هر سفارش 100 ورقه مي باشد و همچنين سفارش وارد شده به سامانه معاملات نيز مي بايست مضربي از 100 ورقه باشد(LOT=100). 5) اوراق مزبور با نام و قابل معامله در فرابورس بوده و نرخ آن 17.9 درصد (هفده مميز نه دهم درصد) علي‌الحساب سالانه تا سررسيد است، كه مواعد پرداخت سود علي‌الحساب به ‌صورت هر 6 ماه از تاريخ انتشار و مدت اوراق 36 ماه مي‌باشد. 6) اوراق با شرايط خاص و فاقد بازارگردان مي‌باشد. 7) كليه كارمزدها و هزينه پذيره‌نويسي اوراق توسط باني اوراق پرداخت خواهد شد؛ لذا كارگزاران نبايد مبلغي بابت كارمزد از مشتريان اخذ نمايند. 8) تسويه و پاياپاي اين اوراق به صورت T+1 مي‌باشد. 9) پس از اتمام پذيره‌نويسي، معاملات ثانويه اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران آغاز مي‌گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر درباره اين اوراق مي‌توانيد به اطلاعيه مذكور وقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر