توقف نماد معاملاتي (فرابورس1)
به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرابورس ايران (فرابورس1) جهت بررسي معاملات مطابق با ماده 12 مكرر 6 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران متوقف شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر