پذيره‌نويسي اوراق منفعت دولت واجد شرايط خاص
به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1565/ن/98 مورخ 1398/08/13 اين شركت، روز شنبه مورخ 1398/08/18، اوراق منفعت دولت – واجد شرايط خاص در نمادهاي معاملاتي (افاد511) با تعداد 10،000،000 ورقه، (افاد521) با تعداد 10،000،000 ورقه، (افاد531) با تعداد 10،000،000 ورقه، (افاد541) با تعداد 10،000،000 ورقه و (افاد551) با تعداد 9،921،000 ورقه به منظور تأمين مالي دولت با قيمت اسمي هر ورقه 1،000،000 ريال و با نرخ سود 17.9 درصد (هفده مميز نه دهم درصد) علي‌الحساب سالانه تا سررسيد پذيره‌نويسي مي‌گردد. همچنين مواعد پرداخت سود علي الحساب هر 6 ماه از تاريخ انتشار و مدت اوراق منفعت 36 ماهه مي‌باشد. لازم به ذكر است، معاملات ثانويه اوراق مذكور پس از پذيره‌نويسي، در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران صورت مي‌پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه فرمائيد. مدير عميات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر