توقف نماد معاملاتي (بنو1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با عنايت به اطلاعات با اهميت دريافتي، نماد معاملاتي شرکت بيمه تجارت نو(بنو1)متوقف گرديد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر