عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (رايان1) و (حكمت011)
به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/08/14 در نمادهاي معاملاتي اوراق مشاركت شركت ليزينگ رايان سايپا (رايان1) و اوراق مشاركت شركت واسپاري حكمت ايرانيان (حكمت011) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر