اطلاعيه در خصوص عدم تاييد بخشي از معاملات نماد معاملاتي (ونيرو)
به اطلاع مي رساند، بخشي از معاملات نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري نيرو(ونيرو)به دلايل نظارتي در روز جاري سه شنبه مورخ 1398/08/14 تاييد نگرديد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر