بازگشايي نماد معاملاتي (فلوله)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت لوله و ماشين سازي ايران(فلوله) با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده درحراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر