بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت باما(هكاما812)
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت باما (هكاما812) با توجه به بازگشايي نماد معاملاتي اصلي در بازار نقد(كاما)با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر