بورس کالا:گشايش نماد معاملاتي گواهي سپرده کالايي زعفران رشته اي و نگين
پيرو اطلاعيه شماره 04721/30 مورخ 28/07/1398، به اطلاع فعالان بازار گواهي سپرده کالايي بورس کالاي ايران مي¬رساند از روز جاري مورخ 14/08/98 دو نماد معاملاتي گواهي سپرده کالايي زعفران9908نگين نوين(پ) (زعف9908پ09) و زعفران9908پوشالمعمول نوين(پ) (زعف9908پ14) گشايش يافته و آماده معامله مي‎باشند. اطلاعات مربوط به انبارها در سايت بورس کالاي ايران به آدرس www.ime.co.ir و سفارش‌ها و قيمت‌هاي معاملاتي در بخش بورس کالا قسمت گواهي سپرده در سايت www.tsetmc.com براي عموم قابل مشاهده است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر