توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي (هكاما8121)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت باما (هكاما8121) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (كاما) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر