عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (اجاد211) و (غگز1)
به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/08/13 در نمادهاي معاملاتي اوراق اجاره دولتي (اجاد211) و گز سكه (غگز1) مورد تأييد قرار نگرفت.مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر