عرضه عمده سهام غيرمديريتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1555/خ/98 مورخ 1398/08/01 اين شرکت، تعداد 11،514،469 سهم معادل 5/29 درصد (پنج مميز بيست و نه صدم درصد) سهام غير مديريتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (سهامي عام) در نماد معاملاتي (لازما4) با قيمت پايه کل 78،252،331،324 ريال، فردا سه شنبه مورخ 1398/08/14 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر