توقف نمادهاي معاملاتي(غنوش)،(فنوال)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي نوش مازندران(غنوش)، گروه كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم(فنوال)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر