بازگشايي نمادهاي معاملاتي(مرقام)،(مداران)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ايران ارقام(مرقام)،داده پردازي ايران(مداران)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر