برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در نماد معاملاتي (تپكو1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو (تپکو1) در روز شنبه مورخ 1398/08/18 برگزار مي شود. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر