پايان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتي (تسه96081)
به اطلاع مي رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره1396/08/15 در نماد معاملاتي (تسه96081) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش وهبه) در تاريخ 1398/08/15 به اتمام مي رسد. لذا، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز سه شنبه مورخ 1398/08/14 متوقف مي شود. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتباراوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/08/15 در نماد معاملاتي (تسه96081) جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 1398/09/15 مي‌باشد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر