عرضه عمده سهام غيرمديريتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1552/خ/98 مورخ 1398/08/01 اين شرکت، تعداد 11،532،228 سهم معادل 5/30 درصد (پنج مميز سي صدم درصد) سهام غير مديريتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (سهامي عام) در نماد معاملاتي (لازما4) بطور نقد ( پرداخت كل ثمن معامله مطابق با رويه جاري تسويه و پاياياي (t+2)) با قيمت پايه هر سهم 6،566 ريال، امروز دوشنبه مورخ 1398/08/13 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر