گشايش نماد معاملاتي (تملي8071)
به اطلاع مي رساند؛ امروز دوشنبه مورخ 1398/08/13 نماد معاملاتي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي مهرماه سال 1398 در نماد (تملي8071)، در بازار عادي با محدوديت دامنه نوسان 5 درصدي قيمت گشايش مي يابد. دامنه نوسان قيمت بر اساس قيمت پاياني روز معاملاتي قبل در نماد (تملي8061) مي‌باشد همچنين قيمت پاياني اوراق، ميانگين موزون معاملات روزانه اوراق مي‌باشد. در خصوص نماد مذكور توجه به موارد ذيل ضروري است: مدت اعتبار در نماد معاملاتي (تملي8071) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش) تا تاريخ 15/07/1400 و جهت استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي تا تاريخ 15/08/1400 مي باشد. همچنين لازم به ذكر است محدوديت حجمي هر سفارش خريد (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي در نماد معاملاتي (تملي8071) تعداد 240 ورقه تعيين گرديده است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر